Το νομαδικό κουτί απευθύνεται σε κάποιο μετακινούμενο άτομο το οποίο σε ελάχιστες αποσκευές οργανώνει και ιεραρχεί τις ανάγκες του. Η εργασία, που κάθε φοιτητής ή ομάδα φοιτητών καλείται να ετοιμάσει αφορά ένα αντικείμενο με μέγιστες διαστάσεις 35x50x70cm. Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετούνται αντικείμενα που προϋπάρχουν ή αντικείμενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε ομάδα φτιάχνει το σενάριο για το χρήστη και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιήσει αυτό το κουτί, οι οποίες μπορεί να αφορούν μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή μία προγραμματισμένη και συνήθη περίσταση, μοναδική ή επαναλαμβανόμενη, ατομική ή ομαδική, επαγγελματική ή αναψυχής, κλπ. Δίδονται ως παραδείγματα κάποιες αναφορές. Το κουτί κατασκευάζεται και παρουσιάζεται με μέσα που θα επιλέξει η ομάδα. Η εργασία συνοδεύεται από τεύχος που θα περιέχει την έρευνα, θεωρητικό κείμενο σχετικό με την πρόταση καθώς και την παρουσίασή της με εικονογραφικό υλικό.

Αναφορές:
Travel light

Vacation

Emergency kit

Birth bag checklist

Safari

Immigrant bag

Emergency shelters

Boîte en valise Marcel Duchamp

Sport Billy

Pandora

Time capsule