Το νομαδικό κουτί απευθύνεται σε κάποιο μετακινούμενο άτομο το οποίο σε ελάχιστες αποσκευές οργανώνει και ιεραρχεί τις ανάγκες του. Η εργασία, που κάθε φοιτητής ή ομάδα φοιτητών καλείται να ετοιμάσει αφορά ένα αντικείμενο με μέγιστες διαστάσεις 35x50x70cm. Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετούνται αντικείμενα που προϋπάρχουν ή αντικείμενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε ομάδα φτιάχνει το σενάριο για το χρήστη και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιήσει αυτό το κουτί, οι οποίες μπορεί να αφορούν μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή μία προγραμματισμένη και συνήθη περίσταση, μοναδική ή επαναλαμβανόμενη, ατομική ή ομαδική, επαγγελματική ή αναψυχής, κλπ. Δίδονται ως παραδείγματα κάποιες αναφορές. Το κουτί κατασκευάζεται και παρουσιάζεται με μέσα που θα επιλέξει η ομάδα. Η εργασία συνοδεύεται από τεύχος που θα περιέχει την έρευνα, θεωρητικό κείμενο σχετικό με την πρόταση καθώς και την παρουσίασή της με εικονογραφικό υλικό.

Αναφορές:
Travel light

Vacation

Emergency kit

Birth bag checklist

Safari

Immigrant bag

Emergency shelters

Boîte en valise Marcel Duchamp

Sport Billy

Pandora

Time capsule

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

 Σημειώσεις από 1ο μάθημα 

 • Ο νομαδικός κόσμος ήταν μια εδραία κοινωνία και δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα διαδικασιών μελέτης του περιβάλλοντος (γεωργία, έλεγχος καιρικών φαινομένων). Η σύγχρονη κοινωνία, από την άλλη πλευρά, είναι άκρως νομαδική και άκρως εδραία κοινωνία που μετακινείται έχοντας τον έλεγχο. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τη φύση, συνέχισε όμως τον έλεγχό της.
  (άνθρωπος->εξωτερικός παράγοντας)
 • Η διαδικασία του να ονοματίζω και να κατηγοριοποιώ πράγματα δείχνει ότι μέχρι ένα σημείο τα έχω ελέγξει. Αυτή η διαδικασία δηλώνει στοιχείο κατοχής και οικειοποίηση του εξωτερικού και του πρότερου.
 • Εξωτερικό και πρότερο-> Φύση
 • Η αποστασιοποίηση του ανθρώπου από τα πράγματα ξεκινά από την χειραφέτηση της συνείδησης.
 • Ο άνθρωπος σχηματοποιεί και κανονικοποιεί πράγματα ώστε να αποφευχθεί η μονοτονία και να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αλλοίωση των χαρακτηριστικών της φύσης (το παράλογο, το ανεξέλεγκτο, το χαώδες).
 • culture-> κουλτούρα-> καλλιέργεια-> αποτέλεσμα μελέτης και ελέγχου (όχι αυτοφυές)
 • Stelarc (Body Art)-> δεν υπάρχει βαρύτητα και πόνος 
 • Είμαστε κώδικας και εκεί κατοικεί το "εγώ". Το "εγώ" αποτελεί είδος μνήμης. Γίνονται σκέψεις για επαναφόρτιση του σε άλλο σώμα. 
 • Το σώμα μας αποτελεί πια κάτι εξωτερικό εφόσον αφήνουμε κάποιον να μπει και να το επεξεργαστεί (π.χ. χειρουργεία, μεταμόσχευση).
 • Σώμα : πόνος ,φθορά, βαρύτητα / αποτελεί interface (διεπαφή) με τον κόσμο
 • Ο Καρτέσιος (γαλ. René Descartes) διέκρινε το σώμα από την ψυχή
 • Ο άνθρωπος είναι κώδικας/μνήμη ( άυλα ) και ίσως στο μέλλον υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς με άλλο "πακέτο" και όχι με το σώμα.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Pigeon: Impossible, animation, Lucas Martel
musical suitcaseIntroducing Google PlayΜια βαλίτσα με gadget είναι ο τρόπος που διάλεξε η Google για να προωθήσει μια νέα εφαρμογή που ανέπτυξε για android τηλέφωνα που υποστηρίζει μουσική, ταινίες, παιχνίδια και βιβλία.

Musical Suit Case Closed

Mr Bean - Packing for holiday

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

nomad-boxΤο νομαδικό κουτί απευθύνεται σε κάποιο μετακινούμενο άτομο το οποίο σε ελάχιστες αποσκευές οργανώνει και ιεραρχεί τις ανάγκες του. Η εργασία, που κάθε φοιτητής ή ομάδα φοιτητών καλείται να ετοιμάσει αφορά ένα αντικείμενο με μέγιστες διαστάσεις 35x50x70cm. Στο εσωτερικό του κουτιού τοποθετούνται αντικείμενα που προϋπάρχουν ή αντικείμενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε ομάδα φτιάχνει το σενάριο για το χρήστη και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιήσει αυτό το κουτί, οι οποίες μπορεί να αφορούν μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή μία προγραμματισμένη και συνήθη περίσταση, μοναδική ή επαναλαμβανόμενη, ατομική ή ομαδική, επαγγελματική ή αναψυχής, κλπ. Δίδονται ως παραδείγματα κάποιες αναφορές. Το κουτί κατασκευάζεται και παρουσιάζεται με μέσα που θα επιλέξει η ομάδα. Η εργασία συνοδεύεται από τεύχος που θα περιέχει την έρευνα, θεωρητικό κείμενο σχετικό με την πρόταση καθώς και την παρουσίασή της με εικονογραφικό υλικό.

Αναφορές: